Производство на пелети

Калоричност клас А+

Производство на пелети от масивна широколистна дървесина с примеси до 20% БОР.
Пелетите се произвеждат по специална технология, като процеса преминава през няколко етапа:
Дробене на дървесина
Мелене и размесване на дървесина – размесване на 80% широколистна дъбова дървесина без кора с 20% Борова дървесина
Пресоване на дървесината – вече смесената дървесина преминава през етап на пресоване, където се получават цилиндрични гранули с диаметър 6 мм.
Продажба на пелети

Производство на паркет

Производство на паркет от масивна дървесна

Господинов ООД произвежда натурален масивен паркет от дъб, ясен, акация и др.

В готовия продукт е с равномерна структура породена от естествения растеж. Не се допускат чепове, беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината Предлаганите дъбови паркети от Господинов ООД с дебелина 16,18,20,22 мм; ширина : от 50 до 150 мм и Топлопроводимост 0.0337 до 0.0496 кв.м x K/W.

Дървопреработване и дърбодобив

Дървопреработване

Преработване на местна дървесина и производство на производни от дървесина като дъски, греди, ламперия, дюшеме и др.

Готовите продукти са с финна структура и лесни за допълнителна обработка.

Господинов ООД участва в целия процес по добив на дървен материал, преработката му, и търговия с дървен материал .